Share This Post

Äldre

Ny lag skall ge äldre rätt till privat omsorg

Äldre- och folkhälsominister Maria Larsson: Fler privata företag för vård och omsorg skall ge våra äldre medborgare större valfrihet och mer individanpassad service. För detta behövs ett tydligt lagstöd som ger privata företag, ideella organisationer, stiftelser, församlingar och kooperativ möjlighet att erbjuda en mer individualiserad omsorg.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar