Share This Post

Försörjningsstöd / Socialt arbete

Ny lag ökar trycket på socialtjänsten

Den 1 juli ändras reglerna för ekonomiskt bistånd. Syftet med lagändringen är att öka människors delaktighet i samhället. Det är självklart bra, men regeringens förslag får till följd att trycket ökar på en redan pressad yrkesgrupp – socialsekreterarna.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar