Share This Post

Förskola och skola

Ny lag mot diskriminering och mobbning

Från den 1 april, 2006 gäller en ny lag som förbjuder kränkande behandling i skolan och förskolan. Bland annat ska en plan för likabehandling upprättas. Rektor har i och med den nya lagen ett stort ansvar.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar