Share This Post

Kriminalitet

Ny lag behövs för att stärka rättssäkerheten

Avgående justitiekanslern Göran Lambertz: Domstolarna måste tvingas gå igenom invändningarna från en misstänkt som nekar till brott. Ibland fälls personer i våra domstolar utan tillräckliga bevis. För att råda bot på detta bör det införas en lagregel som tvingar domstolarna att uttryckligen gå igenom den misstänktes invändningar när denne nekar. Att bedöma bevisningen på ett korrekt sätt fordrar kunskaper och skicklighet. Där brister det i dag. Det är inte godtagbart att vissa blir fällda för att domaren inte vet hur man prövar ett åtal på ett rättssäkert sätt. Domarna måste bättre förstå psykologi och att de själva kan bli lurade av sina värderingar och fördomar, skriver Göran Lambertz.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar