Share This Post

Barn och ungdom / Barns villkor / Misshandel / SocialNätet-Arkiv

Ny kartläggning av förekomsten av kroppslig bestraffning och annan kränkning

Regeringen har beviljat Stiftelsen Allmänna Barnhuset medel för att kartlägga förekomsten av kroppslig bestraffning och annan kränkning av barn i Sverige. Undersökningen kommer att pågå 2016-2018 och är en uppföljning till tidigare kartläggningar som Stiftelsen Allmänna Barnhuset har genomfört 2007 och 2011 i samverkan med Karlstads universitet.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar