Share This Post

Invandrarkvinnor / Våld i nära relationer

Ny handbok för stöd vid riskbedömning i ärenden med hedersrelaterat våld

2007 beviljade Länsstyrelsen i Stockholm projektmedel till ”Utredningsgruppen för ungdom och familj inom socialtjänsten i Spånga – Tensta”. Projektet utmynnade i ett verktyg för riskbedömning i ärenden med hedersrelaterat förtryck och våld som bygger på metoderna BBIC (Barns Behov i Centrum) och Signs of Safety.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar