Share This Post

_center_content / Psykiatri / Psykisk ohälsa / Socialt arbete / Suicidalitet / Utbildning

Ny forskning om samtal med suicidala personer

Vardagen inom psykiatrin handlar om att möta personer som är i en sårbar situation och kämpar med utmaningar relaterade till såväl liv och död som upplevelser av maktlöshet och hopplöshet.

Viktiga förutsättningar för att den psykiatriska vården ska kunna erbjuda rätt hjälp är att det finns tillräcklig kunskap och utrymme för samtal mellan patient och sjuksköterska. Linda Sellin, forskare vid Mälardalens Högskola (MDH), har utvecklat en guide som avser att stödja och stärka suicidala patienters återhämtnings- och hälsoprocesser, även i svåra existentiella gränssituationer.

För att läsa hela artikeln samt ta del av avhandlingen klicka här.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar