Share This Post

Arbete med familjer / Misshandel / SocialNätet-Arkiv / Våld i nära relationer

Ny föreskrift ska stärka skydd för våldsutsatta barn och vuxna

Socialstyrelsen föreslår nya föreskrifter och allmänna råd som skärper kommunernas skyldighet att stödja och hjälpa barn och vuxna som utsätts för våld i nära relationer. De föreslås också omfatta barn som har bevittnat våld och själva våldsutövaren.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar