Share This Post

Ekonomi / SocialNätet-Arkiv

Ny bidragsbrottslag för att förhindra fusk och för att värna välfärdssystemen

En lagrådsremiss har i dag överlämnats till Lagrådet med förslag till en ny bidragsbrottslag. Den som lämnar oriktiga uppgifter eller begår grov oaktsamhet som kan leda till att en förmån betalas ut felaktigt kan dömas till böter eller fängelse. Förslaget syftar till att skydda de som verkligen behöver hjälp och samtidigt stärka tilltron till systemet.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar