Share This Post

Fulltextmaterial / Metoder / Placerade barn / Utredning och insats

Ny bedömningsmetod för rekrytering av familjehem

Det förekommer fortfarande att barn och unga i familjehem utsätts för försummelse och övergrepp. Samhället måste bli bättre på att ge de barn och unga som inte kan bo i sina ordinarie hem en trygg och säker uppväxt. Syftet med denna rapport är att redogöra för processen att utveckla en manual
och bedömningsmall och att ta fram en intervju med vinjetter för fortsatt
utredning.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar