Share This Post

Barn och ungdom - Psykisk hälsa / Placerade barn / SocialNätet-Arkiv

NVC startar projekt om barn i familjehem

Nordens Välfärdscenter startar projektet ”Nordens Barn – Fokus på barn i familjehem”. Projektet inleds mot bakgrund av oroande forskning som visar att placerade barn har väsentligt sämre livskvalitet än andra barn. Även vuxna, som varit placerade under sin barndom, har det generellt sämre ställt. NVC:s projekt, som ska pågå till och med utgången av 2014, har som syfte att förhindra att familjehemsplacerade barn marginaliseras i samhället.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar