Share This Post

Okategoriserade

Nu vänder det! Men när vänder det? Välkommen till arbetsmarknadspolitisk workshop

Den nordiska arbetsmarknaden har börjat återhämta sig efter finanskrisen. Antalet jobb ökar och antalet sysselsatta blir fler.
Men en grupp står utanför och har så gjort oavsett om det rått hög- eller lågkonjuntur: Personer med funktionshinder, samt personer med psykiska sjukdomar, en grupp som riskerar utanförskap, sämre ekonomi och ohälsa.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar