Share This Post

Innovationer, Kvalitet & utvärdering / Metoder / Psykiatri / SocialNätet-Arkiv

Nu startar Brukarstyrd inläggning för patienter med emotionell instabilitet

Patienter med emotionell instabilitet kan nu själva bestämma när de vill läggas in i heldygnsvården. Målet är att minska självdestruktivitet, stressbelastning och långvariga inläggningar.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar