Share This Post

Äldre

Nu stärker vi de äldres inflytande över omsorgen

Regeringen lägger fram nytt lagförslag: De äldre ska ha reell delaktighet och kunna påverka till exempel hemtjänstens innehåll och utformning.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar