Share This Post

Arbete med familjer / Fulltextmaterial / Hedersrelaterat våld / Misshandel / Våld i nära relationer

Nu publiceras den nya handboken Våld

Nu publiceras den reviderade handboken Våld, som ska vara ett stöd i socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete med våld i nära relationer. Den handlar om våldsutsatta barn och vuxna, barn som bevittnat våld samt personer som utövar våld.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar