Share This Post

Barnkonventionen / Utredning och insats

Nu måste Sverige göra barnkonventionen till lag

Barnens bästa måste styra. Socialtjänsterna är underbemannade. Utredningar om barn som far illa drar ut på tiden. Kommunerna tar inte sitt ansvar och bör kunna vitesföreläggas. Inrätta också lokala barnombudsmän. Det är hög tid att göra FN:s barnkonvention till lag, skriver tre företrädare för S, V och MP.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar