Share This Post

Äldre / Information & material / Psykiatri / Socialt arbete

Kunskapsguiden, nu även med området – Missbruk och beroende

Kunskapsguiden.se samlar kunskap för alla som arbetar med hälsa, vård och omsorg. På webbportalen finns kunskap, vägledning och verktyg för utveckling för personal på alla nivåer som möter personer som är äldre eller som lever med psykisk ohälsa. Allt samlat på en plats. Därför kan du alltid börja på Kunskapsguiden.se om du söker snabba och relevanta svar från en säker källa. Hemsidans områden:
Psykisk ohälsa
Missbruk och beroende
Vård och omsorg om äldre
Evidensbaserad praktik

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar