Share This Post

Funktionshinder / Okategoriserade

Nu hotas rätten till personlig assistans

Funktionshindrade personer fråntas allt oftare rätten till personlig assistans trots att varken lagen eller funktionshindret har ändrats. En undersökning som FUB genomfört ute i kommunerna visar att Försäkringskassans restriktivare behovsbedömningar får allvarliga konsekvenser, skriver Thomas Jansson, ordförande Riksförbundet FUB, i Dagens Samhälle Debatt.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar