Share This Post

Kriminalitet / Människohandel

Nu genomför regeringen viktiga åtgärder mot prostitution och människohandel

Regeringen har i dag fattat beslut om åtgärder som tidigare har aviserats i handlingsplanen mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar