Share This Post

Psykiatri / SocialNätet-Arkiv

Nu är det dags att söka statsbidrag för kompetensförstärkning inom psykiatriområdet

Socialstyrelsen fördelar 99,5 miljoner kronor till kommuner och landsting i syfte att förstärka kompetensen bland personal som i sitt arbete kommer i kontakt med personer med psykisk sjukdom eller psykisk funktionshinder.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar