Share This Post

Socialt arbete

Nordisk Organisation för Utbildningar i Socialt Arbete, NOUSA

Organisationen Nordisk Socialhögskolekommitté (NSHK) grundades år 1965 och har utbildning i socialt arbete som sitt fokus. På årsmötet i augusti 2011 ändrades namnet till Nordisk Organisation för Utbildningar i Socialt Arbete (NOUSA). NOUSA:s uppgift är att främja utbildningen i socialt arbete. Detta sker genom att stimulera till nordiskt samarbete om forskning och kunskapsutveckling mellan högskolor och universitet som ger utbildning i socialt arbete i Norden.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar