Share This Post

Socialförsäkringssystemet

Nordiska socialförsäkringsportalen

På socialförsäkringsportalen kan man hitta information om socialförsäkringen i de nordiska länderna och om bestämmelserna om var man är försäkrad i olika situationer samt länkar till rätt myndighet i rätt land. De områden som berörs är förmåner vid sjukdom, föräldraledighet, arbetslöshet, studier och pensionering.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar