Share This Post

Hälsa i arbetslivet / Leva med sjukdom

Nöjda smärtpatienter efter tidig dialog med jobbet

Tidig kontakt med arbetsplatsen. Dialog direkt om orsaken till smärta i kroppen. Täta uppföljningar genom sms från patienterna. I projektet WorkUp uppskattar merparten av patienterna den hjälp de får för att bibehålla sin arbetsförmåga eller komma tillbaka till jobbet.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar