Share This Post

Arbetsmarknad

Nio av tio kvinnor i landet förlorar på att yrkesarbeta

Vad är det i kvinnors liv och arbetsliv som gör att de blir sjukskrivna? Långtidssjukskrivning är sedan 1997 ett växande problem. Kvinnor är dubbelt så mycket långtidssjukskrivna som män. Hela 64 procent av kvinnornas diagnoser rör stressrelaterade besvär, utbrändhet eller värk i rörelseorganen.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar