Share This Post

Psykiatri / SocialNätet-Arkiv / Våld i nära relationer

NCK lanserar kunskapsbank om våld i nära relationer

Nu blir det lättare att hitta information och forskning om mäns våld mot kvinnor, våld i samkönade relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet lanserade onsdagen den 15 september en internetbaserad kunskapsbank.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar