Share This Post

Kriminalitet / Människohandel / Relationer och kön

Nationellt Metodstödsteam mot Prostitution och Människohandel

I samråd med de statliga aktörer som arbetat längst med människohandelsproblematiken i Sverige har i januari 2009 ett Nationellt Metodstödsteam mot Prostitution och Människohandel (NMT) inrättats under ledning av Länsstyrelsen i Stockholms län. Länsstyrelsen i Stockholms län har ett uppdrag fram till december 2014 att utveckla och samordna arbetet inom NMT.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar