Share This Post

Okategoriserade / SocialNätet-Arkiv

Nationellt centrum ökar medvetenheten om kvinnovåldet

Rikskvinnocentrums verksamhet i Uppsala föreslås utvidgas med ett nationellt centrum för kvinnofrid. Förslaget utreds och centrumet föreslås innefatta forskning och stöd till utsatta kvinnor.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar