Share This Post

Våld i nära relationer

Nationellt centrum för våld mot kvinnor

Att ombilda Rikskvinnocentrum till ett nationellt centrum är ett statligt
initiativ som bör leda till förbättring enligt denna utredning. Ett nationellt centrum skall vara ett kunskapscentrum som inte enbart riktar sig till hälso- och sjukvården utan som också riktar sig till alla relevanta myndigheter och organisationer samt till allmänheten.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar