Share This Post

Barn och ungdom - Psykisk hälsa / Om olika tillstånd / Suicidalitet

Nationella självskadeprojektets webbaserade utbildning

Nu lanserar Centrum för psykiatriforskning en webbaserade utbildning inom Nationella självskadeprojektet. Utbildningen ligger på Nationella självskadeprojektets hemsida och är gratis. Den riktar sig dels till professionella inom vårdsektorn och till vårdgrannar så som Elevhälsa, Socialförvaltning, Polisen, hjälp- och stödorganisationer med flera, och även till drabbade och deras närstående.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar