Share This Post

Diagnoser

Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd 2011 – stöd för styrning och ledning

Riktlinjerna lyfter fram evidensbaserade och utvärderade metoder inom vård och omsorg för personer med schizofreni. Åtgärderna syftar till att minska symtom och ge ökad livskvalitet. De ska också bidra till att behålla eller ge ökad funktion när det gäller boende, arbete och relationer samt att ge ökad delaktighet i samhället för målgruppen.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar