Share This Post

Behandlingsarbete / Metoder

Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård

Riktlinjerna gäller både medicinska och sociala insatser som ges inom kommunernas socialtjänst och landstingens beroendevård. Dokumentet sammanfattar Socialstyrelsens nuvarande kunskap om de metoder och tekniker som använts inom området. En samlad redovisning av det här slaget har ett stort värde och kan tjäna som en grund för fortsatt utvecklingsarbete och för kommande kunskapssammanställningar.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar