Share This Post

Äldre / SocialNätet-Arkiv

Nationell värdegrund inom äldreomsorgen

– Det är historiskt att en nationell värdegrund för äldreomsorgen nu kan bli verklighet. De äldre ska i större utsträckning få vara med och bestämma om när och hur hemtjänsten ska ges. Dessutom föreslås kommunerna få befogenheten att kompensera äldre som inte fått den omsorg som de har rätt till. Det här är insatser som innebär stor skillnad för den enskilde. Förslagen är viktiga pusselbitar i regeringens ambitioner att skapa en mer värdig äldreomsorg. Det säger äldre- och folkhälsominister Maria Larsson med anledning av den kommande lagrådsremissen Värdigt liv i äldreomsorgen med mera.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar