Share This Post

Ensamkommande flyktingbarn / Godman & förvaltare / SocialNätet-Arkiv

Nationell utbildning för gode män till ensamkommande barn

Nu lanserar Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tillsammans med
Migrationsverket, Socialstyrelsen och länsstyrelserna en nationell utbildning för
gode män till ensamkommande barn.

Målet för utbildningen är att öka rättssäkerheten för de ensamkommande barnen
och bland annat tydliggöra gode mannens uppdrag.

Utbildningen kan genomföras lokalt eller regionalt under ett antal tillfällen och
kombineras med en webbutbildning.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar