Share This Post

Socialt arbete och hälsa

Nationell strategi mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar

Faktabladet innehåller huvuddragen i regeringens proposition 2005/06:60 Nationell strategi mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar. Den beskriver mål och delmål, några viktiga utvecklingsområden samt hur strategin ska genomföras.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar