Share This Post

Kriminalitet

Nationell samverkan krävs för att hjälpa sexualbrottsoffer

Sexuella övergrepp hör till de mest kränkande och traumatiserande brott som människor utsätts för, skriver jämställdhetsombudsmannen Claes Borgström, som i dag lämnar Sexualbrottsofferutredningen till justitieministern. De allra flesta sexualbrotten anmäls av många olika skäl aldrig till polisen. För att fler ska anmäla brott föreslår jag ett nationellt samverkansprogram för myndigheter och organisationer som tar hand om de drabbade.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar