Share This Post

Droger och beroenden / Narkotika / SocialNätet-Arkiv

Nationell narkotikahandlingsplan

Riksdagen har beslutat om narkotikapolitiska mål. Det övergripande målet för narkotikapolitiken ska även i fortsättningen vara ett narkotikafritt samhälle. Huvudinriktningen för narkotikapolitiken ska vara målinriktade och samordnade insatser för att begränsa både utbudet av och efterfrågan på narkotika. Riksdagen beslutade vidare att receptregistret ska få användas av Socialstyrelsen för tillsyn över enskilda läkares och tandläkares förskrivningar av narkotiska läkemedel. Bestämmelserna träder i kraft den 1 juli 2002.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar