Share This Post

Okategoriserade / SocialNätet-Arkiv / Socialt arbete

Nästan som hemma

IVO har genom ett egeninitierat tillsynsprojekt velat klarlägga om barn och unga med funktionsnedsättning som vistas på korttidsboende befinner sig i en trygg och säker miljö och får det stöd och den vård och service som de har rätt till. Sammanlagt har nio korttidsboenden för barn och unga granskats, fördelat på tre län och nio kommuner under 2015. Resultaten från tillsynen sammanfattar IVO i denna rapport. Rapporten synliggör och diskuterar verksamhetens kvalitet med barnen som utgångspunkt.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar