Share This Post

Droger och beroenden / Hemlöshet

När är det tillräckligt illa, socialtjänsten?

Min pappa jobbade, levde och betalade skatt i det svenska samhället i flera decennier. I dag är han missbrukare och får ingen hjälp. Han har slutat att betala räkningar, sköta sin hygien och har inga sociala kontakter. Socialtjänsten menar att de har sett värre, men vi barn ser något annat – får han inte hjälp är hemlösheten nära, skriver Susanna Pettersson.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar