Share This Post

Ekonomi

Myt att socialt trygg är lika med arbetsskygg

Människors arbetsmotivation, bland annat mätt med frågan om man skulle uppskatta att ha ett arbete även om man inte behövde pengarna, visar sig vara starkare i länder med mera generösa välfärdssystem och mera samordnad arbetsmarknadspolitik.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar