Share This Post

Kriminalitet / Metoder / Placerade barn

MTFC – Multidimensional Treatment Foster Care

MTFC är en komplex modell där det vuxna nätverket med hjälp av ett professionellt behandlingsteam arbetar målinriktat på flera olika nivåer med att minska antisociala beteenden och hjälpa ungdomen att flytta hem till sina biologiska föräldrar efter ungefär ett års utredning och behandling utanför hemmet. Modellen bygger på social inlärningsteori, är manualstyrt och ett evidensbaserat program. I denna rapport beskrivs arbetet med och implementeringen av metoden på ett behandlingshem.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar