Share This Post

Metoder

Motiverande samtal, MI

Statens folkhälsoinstitut startar en ny hemsida om motiverande samtal, en effektiv samtalsmetod för att motivera människor att förändra sin livsstil. Motiverande samtal används bland annat när det gäller samtal om alkohol, droger, rökning, sexuellt riskbeteende, spel, kost och motion. Syftet är att öka den inre motivationen till förändring genom att lägga stor vikt vid att utforska och lösa ambivalens, det vill säga skälen för och emot förändringen. Behandlaren lyssnar, försöker förstå patientens perspektiv och väntar sig att patienten ska hitta sina egna svar och fatta egna beslut.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar