Share This Post

Metoder

Motiverande samtal: För vad? Av vem?

Syftet med den här rapporten är att ge en kort beskrivning av motiverande samtal, vad den innebär och hur den kan användas. Det vetenskapliga underlaget för användning i samband med olika tillstånd gås igenom. Vidare beskrivs de olika typerna av utbildning i metoden som finns tillgängliga samt utbudet av utbildningar i Stockholmsregionen.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar