Share This Post

Anhöriga

Möten med anhöriga från biståndshandläggarens perspektiv

Anhöriga tar allt mer tid i anspråk för biståndshandläggarna och anhörigkontakten är värdefull, men samtidigt så hamnar biståndshandläggaren lätt i diverse dilemman. I artikeln beskriver Margareta Olsson och Pirjo Wågestrand – båda omsorgshandläggare i Varbergs kommun – sina tankar och reflektioner om sitt arbete med fokus på anhöriga.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar