Share This Post

Böcker / Okategoriserade / SocialNätet-Arkiv / Socialt arbete

Möta människor med rättshaveristiskt beteende – handbok för yrkesverksamma


Möta människor med rättshaveristiskt beteende – handbok för yrkesverksamma

ID: 4521431938
Författare: Jakob Carlander, Andreas Svensson
Förlag: Gothia Fortbildning AB
ISBN: 9789188099013
Språk: svenska
Utgivningsår: 2015

Människor med rättshaveristiskt beteende anser sig ofta felaktigt och orättvist behandlade av sin omvärld. De kan i sin kamp för upprättelse göra tillvaron närmast outhärdlig för andra. Många gånger bottnar deras agerande i psykisk ohälsa.

Boken Möta människor med rättshaveristiskt beteende – Handbok för yrkesverksamma ger kunskap och redskap för att bemöta dessa personer på ett sätt som lindrar deras lidande och ger dig själv andrum. Den riktar sig till alla som möter personer med rättshaveristiskt beteende i sitt yrke, men exemplen är främst hämtade från offentlig sektor.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar