Share This Post

Metoder / Psykisk hälsa & demens / Socialt arbete

Mot mindre tvång och begränsningar – Att vända intresset bort från dörrarna

Miljön är viktig för vår möjlighet att känna igen oss och vara trygga. Detta gäller i synnerhet för personer vars kognitiva förmåga börjar svikta. Det här lärande exemplet beskriver ett särskilt boende för personer med
demenssjukdom där man genomfört miljöanpassningar för att stödja de boende att röra sig fritt, med målet att minska på tvångs- och begränsningsåtgärder.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar