Share This Post

Brukarinflytande / Okategoriserade / Socialt arbete

Möt människan – professionellt

Hur gör man så att arbetet med människor verkligen blir ett möte?

Vi vet att mötet mellan människor är nödvändigt för ett professionellt socialt arbetet, men vad behövs för att göra det verkligt?

I boken Möt människan – Relationsinriktat arbete i vården beskrivs hur man på ett äldreboende gått från att både personal och boende är stressade till att faktiskt få utrymme för relationerna. Det räcker inte med att vilja göra ett bra arbete. Arbetet måste organiseras så att det blir möjligt. Genom att organisera arbetet på ett nytt sätt slipper personalen slitas mellan alla praktiska måsten och den direkta omsorgen och det innebär ny organisation, men inte ökade kostnader.

Boken är handfast och ger många konkreta råd, som den som arbetar eller leder ett boende/verksamhet kan ha glädje av oavsett om det handlar om äldre eller någon annan målgrupp. Boken är skriven av Doris och Monica Söderman och ges ut av KomLitt.

392-3-mot_manniskan_large616-3-professionelltbemo#776tande3

Att ge ett gott bemötande handlar inte bara om att ha goda avsikter eller en fint formulerad värdegrund. Ett dåligt bemötande kan inte undvikas bara av att man har en god avsikt. Man måste faktiskt också se till att handla på ett vettigt sätt. Av den anledningen är det viktigt att man gör sin eller organisationens värdegrund konkret. Om empati och respekt är viktigt, vad är det då för handlingar som behövs för att empatin och respekten ska bli verkliga? Vi behöver också sätta fokus på vad resultatet blir av det vi gör. Det hjälps inte om vi tycker att vi ska vara respektfulla om de människor vi möter blir överkörda. Om det här skriver Katarina Weiner Thordarson i boken Professionellt bemötande – Möta kunder i offentlig verksamhet.

I Katarinas bok kan du också läsa om bemötande när det finns risk för hot och våld, när förväntningarna är för höga jämfört med vad som går att göra och när personen vi möter är missnöjd. Här finns massor av konkreta tips på hur mötet blir mer smidigt och tydligt, men också verktyg för att analysera sin egen bemötandestil.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar