Share This Post

Socialt arbete

Mot en förutsägbar och likabehandlande socialtjänst:STÄRK DEN ENSKILDES RÄTT

Jan-Håkan Hansson, projektchef ”Nationellt stöd för kunskapsutveckling inom socialtjänsten”, och Anders Printz, projektledare ”Brukarinflytande, rättighetsfrågor och kunskapsutveckling”, skriver i denna artikel om den enskildes rätt som något centralt i arbetet för en kunskapsbaserad socialtjänst. Stora förbättringar behöver göras bl a vad gäller förutsägbarhet, utvärdering och effektmål och i arbetet med projektet kommer enskilda brukare och deras organisationer att ha ett stort inflytande.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar