Share This Post

Fulltextmaterial / Innovationer, Kvalitet & utvärdering

Mot bättre vetande – Centrum för utvärdering av socialt arbete (CUS) och Institutet för utveckling av metoder i socialt arbete (IMS) 1992 till 2009

Den här rapporten summerar erfarenheterna från Centrum för utvärdering av metoder i socialt arbete (CUS)/Institutet för utveckling av metoder i socialt arbete (IMS) arbete. 2009 införlivades IMS i Socialstyrelsen. Förhoppningen är att dessa erfarenheter ska kunna ge vägledning för fortsatt utvecklingsarbete av socialt arbete.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar