Share This Post

Organisering och finansiering / Socialt arbete

Morgondagens socialtjänst – rättigheter och skyldigheter mellan individ och samhälle

Tankesmedjan Arena idé lanserar en ny plattform för Morgondagens socialtjänst. Syftet är att bidra med diskussioner om hur det sociala arbetet ska organiseras, som inte bara ger beskrivningar av problemen utan också föreslår förändringar och förbättringar.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar