Share This Post

Försörjningsstöd

Möjlighet att jämföra den egna ekonomin med försörjningsstöd

Försörjningsstödet är en del av kommunens ekonomiska bistånd (socialbidraget) och gäller de vanligaste och regelbundet återkommande utgifterna – försörjningen. Försörjningsstödet består av två delar, riksnormen och skäliga kostnader för vissa andra behov. När kommunen räknar ut om en person eller en familj behöver försörjningsstöd lägger man samman riksnormen med skäliga kostnader och får personens eller familjens behov för en månad. Eventuella inkomster dras av innan man betalar ut biståndet. Även andra faktorer än de ekonomiska påverkar kommunens beslut, t.ex. om man sökt arbete eller på annat sätt försökt ordna sin försörjning. För att få veta om man kan få försörjningsstöd eller annat ekonomiskt bistånd måste man alltså ta kontakt med socialtjänsten.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar